2014. január 1-jétől munkabér és juttatások változásai

2014. január 1-jétől munkabér és juttatások változásai

Változás! A minimálbér: 101 500 forint, a garantált bérminimum 118 000 forint.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék százalékos értéke 227 forint és havi 6 810 forint.

Nem változott! A béren kívüli juttatások 119 százalékát - mint adóalapot - továbbra is 16 százalékos személyi jövedelemadó, és 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás terheli. Az egy alkalmazottra jutó éves 500 ezer forintot meghaladó rész egyes meghatározott juttatásnak minősül és 16 százalék személyi jövedelemadó mellett 27 százalék egészségügyi hozzájárulás terheli.
A jelentősebb juttatási formák (például Szép kártya, Erzsébet utalvány, helyi bérlet, iskola kezdési támogatás, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár és egészségpénztár) juttatására vonatkozó szabályok nem változtak.
Változás! Az egyetlen fontos változás az utalvány fogalmát érinti. A jogalkotó ugyanis egyértelműsíti, hogy az utalvány formájában nyújtott juttatás, ha az visszaváltható, vagy készpénzre váltható, nem minősül utalványnak. Fontos azonban, hogy a visszaváltás lehetősége megmarad azokban az esetekben, amikor a munkáltató az általa bármely okból fel nem használt (a munkavállaló részére ki nem osztott) utalványokat kívánja visszaváltani.

A béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások köre 2014-ben
Béren kívüli juttatások:
- a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás személyenként a minimálbér összegéig;
- a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztásból a havi 12 500 forintot meg nem haladó rész;
- az Erzsébet-utalvány havi 8 000 forintig;
- az adóévben Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-Kártya)
- szálláshely alszámlájára utalt, legfeljebb 225 000 forint támogatás,
- vendéglátás alszámlájára utalt, legfeljebb 150 000 forint támogatás,
- szabadidő alszámlájára utalt, legfeljebb 75 000 forint támogatás;
- az iskolakezdési támogatás gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó összegben;
- a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott jövedelem;
- az iskolarendszerű képzési költségéből a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó rész, ha a képzés a munkakör betöltéséhez szükséges, vagy egyébként a
munkáltató tevékenységével összefüggő szakmai ismeretek megszerzését, bővítését szolgálja.a magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatói havi
hozzájárulásból, törvényben meghatározott feltételekkel
- az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát,
- az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30 százalékát, illetve
- a foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó rész.

Egyes meghatározott juttatásnak minősülnek:
- a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás;
- a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított telefonszolgáltatás magáncélú használata címén keletkező jövedelem;
- a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj;
- a munkáltató által valamennyi munkavállaló, nyugdíjas volt munkavállaló, ezek és az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója részére azonos feltételekkel és módon
ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás (kivéve a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány) révén juttatott adóköteles bevétel,
feltéve, hogy a termék megszerzése, illetve a szolgáltatás igénybevétele bármelyikük számára ténylegesen is elérhető;
- az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem;
- a legfeljebb évi három alkalommal csekély értékű ajándék (minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás) révén juttatott adóköteles jövedelem, ha
- üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá;

Adómentes munkáltatói támogatások
- Lakáscélú támogatás
Fontos változás, hogy a jövőben nemcsak közvetlenül a lakás vásárlásához, hanem a már fennálló hitel törlesztéséhez nyújtott támogatás is adómentes munkáltatói lakáscélú támogatásnak minősülhet meghatározott feltételek teljesülése mellett (Lásd az 1995/CXVII. törvény 1. melléklet 2.7. alpontjában)
Nem változott: ezen a címen kifizetett összeg öt éven belül összesen nem lehet több 5 millió forintnál.
- Sporteseményre szóló jegyek, bérletek
A sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sporteseményre szóló belépőjegyet, bérletet a jövőben nemcsak sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezetek, hanem más kifizetők, juttatók is adhatnak adómentesen magánszemélyeknek, méghozzá összeghatártól függetlenül.
Nem változott! A kifizető 50 ezer forintos keretösszegben adhat ingyenesen vagy kedvezményesen kulturális szolgáltatás igénybevételére jogosító jegyet, bérletet.