A 2016.évi SZJA bevallás

Idén először a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elkészíti az Ön személyijövedelemadó-bevallási tervezetét.

Az adóbevallási tervezet a 2016-ban megszerzett jövedelmeiről szóló kimutatás, melyet az Ön munkáltatója, kifizetője által megadott adatokból állítunk össze. Kiszámítjuk Ön helyett a jövedelmét terhelő adót, számításba vesszük az év közben levont adóelőleget és a figyelembe vett kedvezményeket. Az adóbevallási tervezetben szerepel mindezek egyenlege, ami lehet nulla, még fizetendő adó vagy Önnek visszajáró összeg.

Ha Önnek van Ügyfélkapu regisztrációja:

A NAV által elkészített adóbevallási tervezetet 2017. március 15-től megnézheti és módosíthatja a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető weboldalon.

Ügyfélkapu regisztráció hiányában, amennyiben 2017. március 15-ig kéri, a NAV megküldi Önnek adóbevallási tervezetét. Igénylését az alábbi módokon adhatja be:

a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon
levélben kötetlen formában (megadva adóazonosító jelét és születési dátumát)
a NAV ügyfélszolgálatán személyesen vagy
a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül
2017. február 1-jétől:

SMS-ben a 06-70/717-7878 telefonszámon (meg kell adnia adóazonosító jelét és születési dátumát a következők szerint: SZJA szóköz adóazonosítójel szóköz ééééhhnn)
a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja)
2017. március 15. után az igénylés már csak a NAV ügyfélszolgálatain nyújtható be.

Az igénylés alapján adóbevallási tervezetét 2017. május 2-ig kapja meg postán.

HA EGYETÉRT AZ ADÓBEVALLÁSI TERVEZETTEL, AMIT A NAV KÉSZÍTETT ÖNNEK, akkor nem kell tennie semmit. Ebben az esetben 2017. május 22-én a NAV által elkészített tervezet lesz az Ön hivatalos adóbevallása.

HA NEM ÉRT EGYET, akkor a bevallást módosíthatja:

Ügyfélkapu regisztrációval az online felületen,
postán kapott tervezet esetében pedig a 16SZJA jelű bevallás benyújtásával.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 16SZJA jelű nyomtatvány és a kitöltési útmutató szükség esetén a NAV honlapjáról letölthető vagy a NAV ügyfélszolgálatain elérhető.

HA VAN JÖVEDELME, DE AZ NEM MUNKÁLTATÓTÓL, VAGY KIFIZETŐTŐL SZÁRMAZIK

Abban az esetben, ha a NAV az Ön részére a munkáltatók, kifizetők adatszolgáltatásának hiánya miatt nem készít adóbevallási tervezetet, de Ön jövedelemmel rendelkezik, úgy az új online felületen 2017. március 15-e után a WebNYK program segítségével készítheti el személyijövedelemadó-bevallását.

Teljesítheti bevallási kötelezettségét a 16SZJA jelű bevallás ÁNYK program használatával vagy esetleg papíron történő kitöltéssel is. A papír alapú „üres” nyomtatványt letöltheti és kinyomtathatja, illetve a NAV ügyfélszolgálatain rendelkezésére bocsájtjuk.

Ki intézheti adóügyeit Ön helyett?

Ha Ön munkáltatóját bízza meg az adóbevallás elkészítésével (16M29) és munkáltatója ezt vállalja, adóbevallási tervezetet nem postázunk Önnek.
Más személy, mint törvényes képviselő vagy meghatalmazott is eljárhat. Adóbevallási tervezet papír alapon történő megküldése eseti meghatalmazással is kérhető. Törvényes képviselő, vagy állandó meghatalmazott ezen felül az Ön adóbevallási tervezetét is megtekintheti, módosíthatja az elektronikus felületen, ha a megbízott személyt (pl. könyvelőt) a NAV-hoz bejelentette.
FIGYELEM: ha a tervezetet nem módosítja és 2017. május 22-ig nem nyújt be 16SZJA jelű bevallást és addig munkáltatói adómegállapítás sem érkezik Önre vonatkozóan, akkor a NAV által elkészített tervezet lesz az Ön hivatalos adóbevallása.

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 %-áról?

Az adó 1+1% felajánlásáról az új online felületen, vagy a 16SZJA EGYSZA lapján, illetve az erre a célra kialakított 16EGYSZA jelű nyomtatványon is rendelkezhet.
Az adó 1+1% felajánlásáról a rendelkező nyilatkozatot 2017. május 22-ig kell elektronikusan vagy postán megküldenie a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár külön.
Ha a munkáltatóját bízta meg bevallási kötelezettségének teljesítésével, a rendelkező nyilatkozatot lezárt borítékban 2017. május 10-ig a munkáltatójának is átadhatja.
Rendelkezése csak akkor lesz érvényes, ha adóját befizette és nincs adótartozása.
Nyilatkozatát a NAV, lakóhelye szerint illetékes igazgatóságára postázhatja.
Hogyan fizetheti be az adóját?

Az új online felületen és a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával.
Lakossági folyószámlájáról átutalással.
A NAV ügyfélszolgálatain POS terminálon keresztüli bankkártyás befizetéssel.
Készpénz-átutalási megbízással, azaz csekken, amit a NAV honlapján vagy ügyfélszolgálatain igényelhet.
Adó befizetése részletfizetéssel

Adóját pótlékmentes részletekben is befizetheti, ha a fizetendő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás összesen nem haladja mega 200 000 forintot.

Legfeljebb hat havi, egyenlő részletekre osztott részletfizetést kérhet a bevallás erre vonatkozó pontjának kitöltésével. Az első részlet megfizetésének határideje 2017. május 22.

Egyéb információk

Egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek részére adóbevallási tervezetet a NAV nem készít. Nekik a 16SZJA jelű bevallást kell benyújtaniuk.

2017. január 1-től a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozóknak elektronikus úton kell bevallási kötelezettségüknek eleget tenni a 16SZJA jelű elektronikus űrlapon.

Segítségnyújtás

További információért vagy a bevallás telefonos javításához a 06-40/20-21-22-es vagy a 06-80/20-21-22-es telefonszámot hívhatja, hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16 óráig, valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig. A rendszer használatához előzetesen igényelt ügyfélazonosító-számra van szükség. Általános tájékoztatást a 06-40/42-42-42-es telefonszámon kérhet.

A 2016. adóévre vonatkozó bevallási kötelezettség teljesítésének határidői:

2017. január 31. - Eddig bízhatja meg munkáltatóját az Ön adóbevallásának (16M29 jelű munkáltatói adómegállapítás) elkészítésével. Az elkészítéséhez Önnek nyilatkoznia kell a munkáltatójánál;

2017. február 27. - A 16SZJA jelű bevallás beküldésének határideje egyéni vállalkozók, általános forgalmi adó fizetésére kötelezettőstermelők és magánszemélyek, valamint az eva és kata hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozók számára;

2017. március 15. - Az adóbevallási tervezet postai kézbesítésnek igénylési határideje.

2017. május 22. - A magánszemélyek és általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezettőstermelők adóbevallásának beküldési határideje.