Adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás!

Adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás!

Az SZJA törvény értelmében a munkáltatóknak 2014. január 1-től lehetőségük van, hogy a vételár, a teljes építési költség 30 százalékáig, de legfeljebb 5 millió forint erejéig adó- és járulékmentes támogatással hozzájáruljanak munkavállalóik lakáshitel-törlesztéséhez.

- Pénzügyi vállalkozástól felvett hitel törlesztésére is adható.

- Olyan hitel törlesztéshez, visszafizetéshez is adható, amely felhasználásával megszerzett
lakás a támogatás folyósításakor már nincs a munkavállaló tulajdonában, de a szerzéssel
kapcsolatos hitel törlesztés, vagy visszafizetés még őt terheli.

- A méltányolható lakásigény igazolására elfogadható a hitel folyósítója által kiállított
igazolás, okirat másolat, illetve ennek hiányában a munkavállaló által tett nyilatkozat
a hitel folyósítását követő bármely, a tulajdonjog fennállásának időszakára eső időpontra
vonatkozóan.

- A lakás építési költségének vételárának nem kell megfelelnie a lakáscélú állami
támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) számú kormányrendelet mellékletében
meghatározott maximális összegeknek, ez e változás 2014 január 1-jétől alkalmazható.

- A méltányolható lakásigény vizsgálatakor elegendő a lakás szoba számát vizsgálni,
amelyek a 12/2001. (I. 31.) számú kormányrendelet értelmében az alábbi!

- (2)33 A lakásigény mértéke az igénylő és a vele együttköltöző családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, valamint a 7. §-ban - a jövedelmüktől függetlenül - meghatározott családtagok) számától függően a következő:
a) egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba,
b) három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,
c) négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.
Minden további személy esetében fél lakószobával nő a lakásigény mértéke. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében minden további személynél a lakásigény mértékének alsó határa fél lakószobával, de legfeljebb három lakószobáig nő, felső határa egy lakószobával nő. Kettő fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni.
(3)34 A (2) bekezdés alkalmazásánál a padlóburkolat jellegétől függetlenül:
a) a fél lakószoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert,
b) a lakószoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de - a meglévő, kialakult állapotot kivéve - legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy - egy lakás esetén egy alkalommal - két szobaként kell figyelembe venni,
c) a lakószoba legalább egy 2 méter széles - ajtó és ablak nélküli - falfelülettel rendelkezik.
(4)35 Méltányolható a lakásigény, ha a lakás telekárat nem tartalmazó építési költsége (vételi ára) az ugyanolyan szobaszámú lakásoknak e rendelet mellékletében szereplő építési átlagköltségét nem haladja meg.
(5)36 Az együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény meghatározásánál legfeljebb két születendő gyermeket, egygyermekes fiatal házaspárok esetében további egy születendő gyermeket is számításba kell venni.
(6)37 E rendelet 3. § (5) bekezdése, valamint 5/A. §-a alkalmazásában fiatal a házaspár, ha a kölcsön vagy lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötése időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.

- A munkáltató a lakáscélú hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek – például végrehajtási
költség, késedelmi pótlék – megfizetéséhez is nyújthat támogatást.

- A munkáltató, az egyéni vállalkozó is költségként számolhatja el az általa munkáltatóként
az általa munkavállalója számára adott lakáscélú támogatást.

Milyen teendők merülnek fel a lakáscélú támogatás juttatással kapcsolatban?
A támogatás összegének összevetése a maximális adható mértékkel.
A támogatott hitel törvényben meghatározott szobák számának vizsgálata.
Tulajdonlás, adósság, lakcím kérdésköreinek körbejárása és igazol(tat)ása.
A méltányolható lakásigény feltételeinek megvizsgálása és megítélése.
Munkavállaló és a hitelt nyújtó pénzintézet közötti egyeztetések lefolytatása.
A pénzintézeti folyószámlák egyeztetése, nyilatkoztatása.
Szükség esetén a folyósított támogatás felhasználásának vizsgálata.
A teljes dokumentáció begyűjtése és az adómentesség fennállásának megállapítása.
Munkáltató pénzintézete felé a folyósítással kapcsolatban adatszolgáltatás.
A folyósítás a Munkavállaló által megadott számlára.
A támogatást folyósító hitelintézet igazolásának begyűjtése a kifizetett juttatásokról.