Családi járulékkedvezmény

Családi kedvezmény

Családi adóalap-kedvezmény!
Nem változott. Kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy és két eltartott esetén 62 500.-Ft-tal, három és minden további eltartott esetén 206 250.-Ft-tal csökkenthető az összevont adóalap.
Az első és a második gyermek esetében legfeljebb gyermekenként 62 500.-Ft-tal, azaz nettó 10 000.-Ft-tal három és minden további eltartott esetén 206 250.-Ft-tal, legfeljebb gyermekenként együttesen nettó 33 000.-Ft személyi jövedelemadó és járulékkal csökkenthető az összevont adóalap.
Első és legfontosabb: mekkora összegű családi adóalap-kedvezmény illeti meg a jogosultat, vagy megosztás esetén a jogosultakat.
Első lépésben a személyi jövedelemadó kedvezményt érvényesíti a munkáltató, amennyiben ez nem nyújt fedezetet az igénybevehető családi kedvezményre akkor a 7 százalékos (sorrendben természetbeni, majd pénzbeni) egészsébiztosítási járulékból és a 10 százalékos nyugdíjjárulékból a fennmaradó kedvezmény érvényesíthető!!!
A három gyerekes családok összesen, maximum 99 000.-Ft/ 3 gyerek személyi jövedelemadó és járulékkedvezményt vehetnek igénybe!!!
A családi kedvezmény érvényesítéséhez kitöltött nyilatkozatokat előzetes számolással, körültekintéssel kell kitölteni, mert 12 százalékos különbözeti bírsággal növelten kell visszafizetni a jogosulatlanul igénybevett személyi jövedelemadó és járulékkedvezményt! Nem kell bírságot fizetni, ha a különbözet nem haladja meg a 10 000.-Ft-ot.
A családi járulékkedvezményt a biztosított egyéni vállalkozó (átalányadózó is), társas vállalkozás tagja és mezőgazdasági őstermelő is igénybe veheti a tényleges vállalkozói kivétből.
Családi adókedvezményre továbbra is azokra a gyerekekre vehető igénybe, akik után családi pótlékra jogosult a magánszemély.