Hazavágja az egyéni vállalkozásokat a minimumadó új szabálya!

Hazavágja az egyéni vállalkozókat a minimumadó új szabálya
Surányi Imréné
2014.11.27., 06:11 Frissítve: 2014.11.26., 22:34
A vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak – a társasági adóalanyokhoz hasonlóan – bizonyos kivételekkel, legalább az úgynevezett jövedelem-(nyereség-)-minimum után kell vállalkozói személyi jövedelemadót fizetniük, ha nem akarják kitenni magukat az adóhatóság kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésének. A 2015-re vonatkozó adóváltozások egyike – döntően a kiskereskedők hátrányára – drasztikusan megnöveli ezt a minimális adóalapot.

A személyi jövedelemadóról szóló (szja) törvény 49/B § (8) bekezdése értelmében, ha a kedvezményekkel nem csökkentett vállalkozói bevételek összege az adóévben kevesebb az elszámolt költségeknél, vagy a bevételi többlet nem éri el a jövedelem-minimumot, az egyéni vállalkozónak választania kell, hogy

– a jövedelem-minimumot tekinti vállalkozói adóalapnak vagy
– az adóbevallásában nyilatkozik arról, hogy a jövedelem-minimumot nem választja adóalapként, mely esetben köteles az adóbevallásához mellékelni az állami adóhatóság által rendszeresített bevallást kiegészítő nyomtatványt, vállalva az esetleges adóhatósági ellenőrzést.

Ha ugyanis az adózó bevallásában nyilatkozik arról, hogy nem választja adóalapként a jövedelem-minimumot, köteles az adóbevallásához mellékelni az állami adóhatóság által rendszeresített bevallást kiegészítő nyomtatványt. Ebben az esetben az adóhatóság a bevallást kiegészítő nyomtatvány adatait feldolgozza, és kockázatelemző program alapján, számítógépes úton választja ki ellenőrzésre azokat, akiknél alapos okkal feltehető, hogy a vállalkozási tevékenység kimutatott eredménye a bevételek eltitkolásának vagy szabálytalan költségelszámolásnak a következménye. Ilyenkor az adózónak kell bizonyítania az adóhatóság által kétségbe vont gazdasági események valódiságát és megtörténtét, illetve azt, hogy a költségek ténylegesen a vállalkozás érdekében merültek fel, ha pedig nem tudja bizonyítani, az adóhatóság az adóalapot és az adót a bevallások utólagos ellenőrzése keretében, becsléssel állapítja meg [Art. 91/A §].

OLVASSA TOVÁBB CIKKÜNKET, hogy megtudja: miért okoznak óriási érvágást a 2015-ös adóváltozások a minimumadót választóknak!
A teljes cikkhez előfizetőink férnek hozzá, ha e-mail címük és jelszavuk megadásával belépnek az oldalra.

HIRDETÉS