KATA egyéni vállalkozó végezhet-e bérbeadási tevékenységet?

NAV álláspontja erről a következő:

"A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII törvény (továbbiakban:Katv.) 4. § (4) bekezdése szerint nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás, amely az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett.
A Katv. 5.§ (1) bekezdésének l) pontja szerint a bevétel megszerzését megelőző nappal pedig megszűnik az adóalanyisága a kisadózó vállalkozásnak a Katv. 4. § (4) bekezdése szerinti tevékenységből származó bevétel megszerzése esetén.

Amennyiben a Katv. hatálya alátartozó egyéni vállalkozó bérbeadási tevékenységet is kíván folytatni és az adóalanyiság választásának évében nem volt bérbeadásból származó bevétele, annak a következő módon kell eljárnia annak érdekében, hogy az adóalanyisága a Katv. hatálya alatt ne szűnjön meg.

Bejegyzett egyéni vállalkozók
1.)    Akik az egyéni vállalkozói tevékenységüket az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján bejegyzett egyéni vállalkozóként folytatják és az egyéni vállalkozás keretén kívül bérbeadói tevékenységet is kívánnak folytatni, azoknak ezt a tevékenységet a T101/E nyomtatvány B01 lapjának 5. rovatában kell jelölniük.
2.)    Akiknek az egyéni vállalkozás keretében folytatott tevékenységeik között a bérbeadói tevékenység is szerepel, azoknak ezt a tevékenységet töröltetniük kell a tevékenységek közül. A bejegyzett egyéni vállalkozóként végzett, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő tevékenységi körre vonatkozó változást az okmányiroda útján kell bejelenteni. A törlést követően az egyéni vállalkozónak az 1. pontban foglaltak szerint kell eljárnia, azaz a T101/E nyomtatványon kell bejelentenie, amennyiben bérbeadói tevékenységet kíván folytatni egyéni vállalkozás keretén kívül.

Nem bejegyzett egyéni vállalkozók
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 3.§ 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak minősül a bejegyzett egyéni vállalkozó mellett
a közjegyző a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja);
az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);
az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében;
az ügyvéd az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja);
a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében.

Abban az esetben, ha az előzőekben említett tevékenységet folytató magánszemélyek a Katv. hatálya alá jelentkeztek be és bérbeadói tevékenységet is kívánnak folytatni egyéni vállalkozás keretén kívül, akkor ezt a döntésüket a T101-es nyomtatvány A01-es lapjának 7. rovatában, az egyéb tevékenységek között jelenthetik be. Ebben az esetben adózónak a „3-as” kódot kell jelölnie a nyomtatványon ("Nem egyéni vállalkozóként végzett, az Szja-törvény 3. § 17. pontjában nem szereplő tevékenység.")."

Összegezve megállapítható amennyiben az egyéni vállalkozó bejelentett tevékenységei között szerepel bérbeadási tevékenység, abban az esetben ezt a bevételet a magánszemély egyéni vállalkozóként, tehát KATA adóalanyként szerzi. Ez viszont a KATA adóalanyiság megszűnését eredményezi. Ha azonabn az egyéni vállalkozó tevékenységei között nem szerepel bérbeadási tevékenyég, akkor ezt a tevékenységet az egyéni vállalkozó magánszemélyként, a személyi jövedelemadóra vonatkozó szabályok szerint végezheti, és ez nem eredményezi a KATA adóalanyiság megszűnését. Viszont ne felejtkezzünk el ennek bejelentéséről.