Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 2014. január 1-jétől

A főállású kisadózó döntése alapján választhatja a magasabb kata-plusz 75 ezer forint tételes adó megfizetését, amelynek megfizetése esetén a társadalombiztosítási és munkanélküli-ellátások alapja 136 250 forint. A havi 50 ezer forint mértékű tételes adó megfizetése esetén az ellátási alap továbbra is 81 300 forint.
A magasabb összegű adót első alkalommal a választás bejelentésének hónapjára kell megfizetni, és mindaddig ezt kell fizetni, amíg a vállalkozás vissza nem vonja a választásra vonatkozó bejelentését, vagy a főállású kisadózói státusza és a vállalkozás adóalanyisága meg nem szűnik.
Nem minősül főállású kisadózónak az a személy sem, aki több munkaviszony keretében együttesen eléri a heti 36 órát, aki más vállalkozásban főállású egyéni, vagy társas vállalkozóként biztosított, ideértve azt is, ha egy másik kisadózó vállalkozásban főállású kisadózónak minősül.
Biztosítási ügynök, brókeri tevékenységet folytató, "Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenységek" besorolású tevékenységű vállalkozások is választhatják a katát 2013. április 1-jétől.
Továbbra sem választhatja a kisadózást aki a TÁOR 2008 szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásából bevételt szerez.
Nem változott. Továbbra sem minősül főállású kisadózónak, aki legalább heti 36 órás munkaviszonyban áll, aki kiegészítő tevékenységet folytat az 1997. évi LXXX. törvény szerint, külföldön más államban biztosított személynek minősül, aki 2011. december 31-én - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított - I., II. vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott munkaképességű személyek a 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül, továbbá egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos, vagy kisebb mértékű.
A kisadózó vállalkozásnak nem kell külön bevételi nyilvántartást vezetnie, ha a nyugtákat, számlákat teljes körűen megőrzi, és ha ezen dokumentumokból bevételszerzés időpontja megállapítható.
Adatszolgáltatási kötelezettség kibővül azzal, hogy adatot kell szolgáltatni, ha az 1 millió forintot meghaladóan adóalanynak nem minősülő más személytől (például külföldi vállalkozástól) szerez bevételt.
Új előírás 2014. január 1-jétől 2013-ra visszamenőleges hatállyal. Az osztalék utáni adót kiváltó adó alapjának nem része az az eredménytartalék, jóváhagyott, de ki nem fizetett osztalék, amely akkor keletkezett, amikor a vállalkozás kettős könyvelést választó EVA alany volt.
Azoknak a kisadózóknak akik az EVA hatálya alól léptek át a KATA hatályába azokat a bevételeket amelyek után az EVA megfizetésre került, de ténylegesen csak ebben az évben teljesülnek a kifizetések nem kell a kisadózói bevételbe beszámítani. Ezeket a bevételeket a bevételi nyilvántartásban megjegyzéssel kell feltüntetni ("EVA alapját képező bevétel").
Amennyiben a végrehajtható adótartozás együttes egyenlege alapján a naptári negyedév utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot a KATA adóalanyiság megszűnik.
A személyi jövedelemadózásból katába átlépett egyéni vállalkozóknak a beszerzett (nyilvántartott) készleteik értékét katás bevételként kell figyelembe venni, ha a vállalkozás megszűnik.