Mit kell tudni a kisvállalti adóról 2014 évben

A kisvállalati adó (kiva) szerinti adózás választására egész évben lehetőség nyílik 2013. április 21-étől. A kiva választása az adóalanyiság bejelentését követő hónap első napján jön létre, amely következtében önálló üzleti év kezdődik.
A kiva adózást választó társaságiadó-alanyoknak, amelyek adóalanyisága 2013. január 1-jén vagy ezt követően jön létre a társaságiadó-alanyiságuk megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napján kell társaságiadó-bevallásukat benyújtani az állami adóhatósághoz.

A kiva választásának feltételei
Évközi bejelentkezés esetén a kiva akkor választható, ha a mérlegfőösszeg időarányos része (12 hónapnál rövidebb adóév) várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot.
Átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévben várhatóan nem haladja meg a 25 főt.
Bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot (12 hónapnál rövidebb adóév esetén annak időarányos részét).
Az adóévet megelőző két naptári évben a társaság adószámát az állami adóhatóság jogerősen nem törölte, vagy függesztette fel.
Az üzleti év a naptári évvel megegyező.

Bővült a foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény
A tartósan álláskeresők munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén a foglalkoztatás harmadik évében utánuk személyenként legfeljebb havi 50 ezer forinttal csökkenthető a járulékalap.
Kedvezményezett foglalkoztatottnak minősül 2013. április 21-étől az olyan 25 évesnél fiatalabb vagy 55 évesnél idősebb munkavállaló, aki 180 napnál több biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik, valamint a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló.
Nem változott. Továbbra is kedvezményezett foglalkoztatottnak minősül a legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb pályakezdő, a tartósan állást kereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási támogatásban részesültek foglalkoztatása.

A kiva adóalany a korrigált pénzforgalmi szemléletű eredményét 2013. április 21-étől csökkentheti, ha a kiva-alanyiságot megelőzően beszerzett tárgyi eszközt, immateriális jószágot értékesít, vagy bármely okból könyveiből kivezet.

Csökkenti a pénzforgalmi szemléletű eredményt 2014 január 1-jétől a kisvállalati adózás alapján megfizetett adó visszatérítése.

Nem változott. A kiva alapja az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének személyi jellegű kifizetésekkel növelt összege, de legalább a személyi jellegű kifizetések 16 százaléka.
A kiva alanya mentesül
a társasági adó
a szociális hozzájárulási adó
a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól

Érdemes társaságonként előzetes számításokat végezni, hogy az adózó a neki legoptimálisabb adózási módot válassza!

Irodánk minden LEGÁLIS adómegtakarítási lehetőségre felhívja az ügyfelei figyelmét!
Amelyet minden évben újra és újra - a megváltozott szabályokhoz igazodva - meg kell újítani, mert ami tavaly még jó „üzlet” volt az lehet, hogy idén a legdrágább adózási megoldás!